logo
logo bip
03/07/2019 - dostawa dwóch samochodów osobowych

Tarnowo Podgórne, dnia 2 lipca 2019 r.

WOP.271.24.2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               

 

Informuję, że w dniu 2 lipca 2019 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów osobowych.

 

W postępowaniu odrzucono ofertę Delik Sp. j. Ul. Składowa 17 62-081 Przeźmierowo, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wskazał w formularzu ofertowym w jakim terminie zrealizuje przedmiot zamówienia, co było wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.

 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z odrzuceniem oferty firmy Delik Sp.j., która jako jedyna mieściła się w zakresie kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kolejna oferta niezależnie od sytuacji czy podlega odrzuceniu czy nie, przekracza wartość, którą dysponuje Zamawiający na finansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od czynności wezwania do składania dokumentów i ewentualnych wyjaśnień. Przeprowadzenie tych czynności w konsekwencji pozostawałoby bez wpływu na fakt unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-07-03 09:44:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-07-03 09:44:16)