logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 maja 2017 r.

WOP. 271.10.2017

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 31 maja 2017 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boiskach w Wysogotowie.

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

1.

PROGRES Sebastian Kurpisz

Ul. Lipowa 40/9

64-100 Leszno

699 687,06

60

2.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

902 823,23

60

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-06-02 09:21:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-06-02 09:21:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-06-02 09:21:55)