logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 maja 2017 r.

WOP. 271.14.2017

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

               

Informuję, że w dniu 31 maja 2017 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę placu zabaw przy ul. Ametystowej w Baranowie.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-06-02 09:12:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-06-02 09:13:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-06-02 09:13:29)