logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 1 czerwca 2012 r.

 

 

ZP.271.17.2012

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację kuchni przedszkola w Lusowie

 

 

                Informuję, że w dniu 1 czerwca 2012r. zostało unieważnione postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację kuchni przedszkola w Lusowie.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

  • 1. ART BUD Roboty Ogólnobudowlane, Nowoczesne aranżacje wnętrz, Artur Przybylski;

Pl. Waryńskiego 8/3; 60-579 Poznań

Cena brutto: 170 050,52 zł

 

Uzasadnienie prawne:  postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu złożono 1 ofertę za cenę brutto 170 050,52 zł natomiast zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 60 000 zł brutto. Kwota oferty znacznie przekracza kwotę finansowania tego zadania, zamawiający nie ma również możliwości zwiększenia środków na jego realizację, w związku z tym postanowiono jak wyżej.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-06-04 10:03:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-06-04 10:03:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-06-04 10:03:52)