logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 marca 2016 r.

ZP. 271.4.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 31 marca 2016r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na zakup tuszy i tonerów.

 

W postepowaniu złożono dwie oferty.

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Automatyka Biurowa Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 103 01-424 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w formularzu oferty nie podał nazwy producenta oferowanych towarów, tak jak to było wymagane w SIWZ.

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. W niniejszym postępowaniu nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-04-01 08:55:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-04-01 08:55:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-04-01 08:55:38)