logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 lutego 2017 r.

WOP. 271.3.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               

Informuję, że w dniu 28 lutego 2017 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym.

 

W postępowaniu odrzucono oferty nw. firm:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JANBUD Michał Jankowiak Ul. Leśna 4, Kiełczewo 64-000 Kościan

Powód odrzucenia:

Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy:

 Jest: Wzmocnienie ścian prętami Halibar - rysy pionowe ściany C-D i D-E Cięcie ścian z cegły - spoin."

Powinno być: „Wzmocnienie ścian prętami Halibar - rysy pionowe ściany C-D i D-E Cięcie ścian z cegły o grubości 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - roboty z rusztowania lub pomostu."

 

Jest: „Obsadzenie kotew."

Powinno być: „Obsadzenie prętów żebrowanych phi 12 w otworach wypełnianych klejem montażowym na bazie żywicy epoksydowej."

 

Jest: „Wywiercenie otworu pod kotwę w cegle pełnej o gł. 110 mm
i średnicy 10 mm."

Powinno być: „Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o średnicy 10 mm i gł. 100 mm w betonie - mocowanie drewnianych krawędziaków łącznik co 40 cm, 2,5 łącznika na 1mb."

 

Jest: „Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho"

Powinno być: "Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa."

 

Jest: „Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu drewnianym."

Powinno być: „ Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym- analogia dla pokrycia na płytach twardych z wełny mineralnej."

 

Jest: „Cięcie nawierzchni z betonu grub. 5 cm."

Powinno być: „Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop - 8 otworów 40x40 cm."

 

Jest: „Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. od 25 cm."

Powinno być: „Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.
w rozwinięciu ponad 25 cm - Montaż parapetów na klej bitumiczny."

 

Jest: „Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. od 25 cm."

Powinno być: „ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm - Montaż obróbek attyk."

 

Jest: „Rynny dachowe półokrągłe z blachy OC fi 120."

Powinno być: „Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe."

 

Jest: „Rury spustowe okrągłe z blachy OC fi 120."

Powinno być: „Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe."

 

Jest: „Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub. 10 cm."

Powinno być: „Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm."

 

Jest: „Chodnik z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową."

Powinno być: „Chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową."

 

Jest: „Wykop ze skarpami na odkład głęb. do 4,5 m w gruncie kat. III."

Powinno być: „Ręczne wykopy wąsko przestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)."

 

Jest: „Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 7 mm."

Powinno być: „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm - szacunkowe ilości zbrojenia dla płyt schodowych."

 

Jest: „Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie."

Powinno być: „Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw."

 

Zakład Remontowo-Budowlany RADI Radosław Brzozowski Ul. Składowa 4 62-081 Przeźmierowo

Powód odrzucenia:

Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy:

Jest: „Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m."

Powinno być: „Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 12 m."

 

Jest: „Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych."

Powinno być: „Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m."

 

Jest: „Montaż daszków systemowych aluminiowych nad drzwiami wejściowymi."

Powinno być: „Montaż daszków systemowych aluminiowych z wypełnieniem szkłem akrylowym nad drzwiami wejściowymi."

 

Jest: „Montaż daszków systemowych aluminiowych nad schodami."

Powinno być: „Montaż daszków systemowych aluminiowych z wypełnieniem szkłem akrylowym nad schodami."

 

Jest: „Demontaż i ponowny montaż anten i lamp oświetleniowych."

Powinno być: „Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych oraz uchwytów do flag."

 

Jest: „Montaż nowych nawiewników okiennych higrosterowanych."

Powinno być: „Montaż nowych nawiewników okiennych"

 

Jest: „Przyklejanie płyt styropianowych do ścian."

Powinno być: „Przyklejanie płyt styropianowych do ścian - płyty grubości 15 cm."

 

Jest: „Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły."

Powinno być: „Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt./m2) do podłoża z cegły."

 

Jest: „Przyklejanie warstwy siatki na ścianach."

Powinno być: „Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach."

 

Jest: „Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS Cermit wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome."

Powinno być: „Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL
C-35 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach"

 

Jest: „Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS Ceremit wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm."

Powinno być: „Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL
C-35 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach o szerokości ponad 15 do 30 cm."

 

Jest: „Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu."

Powinno być: „Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z betonu - analogia dla łączników teleskopowych i płyt wełny mineralnej."

 

Jest: „Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym."

Powinno być: „Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - analogia dla pokrycia na płytach twardych z wełny mineralnej."

 

Jest: „Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub. Warstwy po zagęszczeniu."

Powinno być: „Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - docelowa grubość podsypki to 5 cm."

 

Jest: „Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe."

Powinno być: „Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S grubości 6 mm."

 

Jest: „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie."

Powinno być: „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm - szacunkowe ilości zbrojenia dla płyt schodowych i spocznikowych - 8 kg/m2."

 

Jest: „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane."

Powinno być: „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm - szacunkowe ilości zbrojenia dla płyt schodowych i spocznikowych - 30 kg/m2."

 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z odrzuceniem ofert: Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego JANBUD Michał Jankowiak i Zakładu Remontowo-Budowlanego RADI Radosław Brzozowski, które jako jedyne mieściły się w zakresie kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a każda kolejna oferta niezależnie od sytuacji czy podlega odrzuceniu czy nie, przekracza wartość, którą dysponuje Zamawiający na finansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów i składania wyjaśnień. Przeprowadzenie tych czynności w konsekwencji pozostawałoby bez wpływu na fakt unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-03-01 11:10:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-03-01 11:10:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-03-01 11:10:18)