logo
logo bip
zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości 36 100 Mg w okresie 12 miesięcy - odebranych ze stacji przeładunkowej

 

Pobierz:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

załączniki w wersji edytowalnej

identyfikator postępowania i klucz publiczny

informacja z otwarcia ofert

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-12-18 09:47:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-12-18 09:49:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2019-12-30 15:08:59)