logo
logo bip
2007 rok
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budowie ul. Lotniczej w Przeźmierowieoraz ul. 27 Grudnia i Cichej w Tarnowie Podgórnym

Tarnowo Podgórne, dnia 15 lutego 2007 r.

BOP.3411-9/07

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

na budowie ul. Lotniczej w Przeźmierowie

oraz ul. 27 Grudnia i Cichej w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

 

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 15 lutego 2007 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budowie ul. Lotniczej
w Przeźmierowie oraz ul. 27 Grudnia i Cichej w Tarnowie Podgórnym

Najkorzystniejszą ofertą w obu częściach okazała się oferta złożona przez:

 

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

ul. Budowlanych 10/4

62-081   Baranowo

 

w części I w cenie  10.980,00 brutto

w części II w cenie 20.130,00 zł brutto

 

W każdej części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-02-15 10:11:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-02-15 10:12:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-06-03 10:03:40)
Lista wiadomości