logo
logo bip
2007 rok
Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tarnowo Podgórne, dnia 26 stycznia 2007 r.

BOP.3411-4/07

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy

i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

 

 

 

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 26 stycznia 2007 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

Danutę Buszkiewicz

ul. Hetmańska 11/6

60-254   Poznań

w cenie  43.300,00 brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-01-26 10:46:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-01-26 10:46:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-06-03 09:59:32)
Lista wiadomości