logo
logo bip
2006 rok
Budowa ul. Lotniczej w Przeźmierowie

BOP.3412-64/06                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 31 października 2006 r.

 

 

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę ulicy Lotniczej (odcinek od ul. Rynkowej do ul. Wysogotowskiej) w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Zamawiający przewidywał, że realizacja zamówienia nastąpi jeszcze w roku 2006 po wykonaniu kanalizacji sanitarnej. Jednakże w wyniku powzięcia informacji o tym, że budowa kanalizacji w tej ulicy realizowana w ramach projektu ISPA rozpocznie się dopiero w roku 2007, stwierdził że nie leży w interesie publicznym kontynuowanie obecnego postępowania.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-10-31 13:49:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-10-31 13:49:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-10-31 13:49:24)
Lista wiadomości