logo
logo bip
2006 rok
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra

Tarnowo Podgórne, dnia 25 września 2006 r.

BOP. 3411-47/06

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na

sporządzenie projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenów

w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra

 

 

 

 

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 22 września 2006 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

 

API Sp. z o.o.

ul. Rataje 164

61-168    Poznań

w cenie 68.320,00 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegająca odrzuceniu.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2006-09-25 08:42:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-09-25 08:43:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2006-09-25 08:42:49)
Lista wiadomości