logo
logo bip
2006 rok
Wykonanie modernizacji boisk sportowych wraz z odwodnieniem w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej.

Tarnowo Podgórne, dnia 18 kwietnia 2006 r.

 

BOP.3412-20/06

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji

boisk sportowych wraz z odwodnieniem w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej.

 

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w związku z uznaniem złożonego protestu  na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostaje unieważnione.

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:54:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:54:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:54:40)
Lista wiadomości