logo
logo bip
2006 rok
Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego - powtórzenie czynności

Tarnowo Podgórne, dnia 31 stycznia 2006 r.

BOP. 3413-112/05

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów

biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu

komputerowego i kserokopiarek

 

 

 

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w związku z odmową podpisania umowy przez firmy:

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak s.j.

ul. Wólczańska 66   90-516   Łódź

i

FINPAP Sp. z o.o.

ul. Główna 6    61-005   Poznań

 

w dniu 30 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały powtórzone czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek, polegające na ponownym wyborze ofert w części II i IV postępowania. Tym samym wybrano oferty następujących wykonawców:

 

w części II

BIG-PLUS Zenon Rybarczyk

ul. Sosnowa 39  62-002  Złotniki

w cenie 33.820,18 zł brutto

 

w części IV

BIURO PLUS Lewandowski s.j.

ul. Sprzeczna 27  62-002  Suchy Las

w cenie 6.062,79 zł brutto

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-02-03 11:51:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-02-03 11:51:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-02-03 11:51:27)
Lista wiadomości