logo
logo bip
2006 rok
Dokumentacja projektowa dróg

Tarnowo Podgórne, dnia 13 stycznia 2006 r.

BOP. 3411-103/05

 

OGŁOSZENIE

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie

dokumentacji projektowej budowy ulic wraz z odwodnieniem

i oświetleniem na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 12 stycznia 2006 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego na budowę ulic wraz
z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

W poszczególnych częściach wybrano oferty następujących wykonawców:

 

w części I

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM

os. Bolesława Śmiałego 30/75   60-682   Poznań

w cenie 147.620,00 zł brutto

 

w części II

ALFA PROJEKT Tomasz Płonka

ul. Szybka 3a/7     50-421   Wrocław

w cenie 151.947,34 brutto

 

w części III

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM

os. Bolesława Śmiałego 30/75     60-682   Poznań

w cenie 123.220,00 brutto

 

w części IV

TEBODIN-SAP-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Nieszawska 1     61-021   Poznań

w cenie 50.676,36 brutto

 

w części V

TEBODIN-SAP-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Nieszawska 1     61-021   Poznań

w cenie 11.590,00 brutto

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-02-03 11:32:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-02-03 11:32:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-02-03 11:32:38)
Lista wiadomości