logo
logo bip
2006 rok
Wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 31.01.2005 r.

 

 

BOP.3411-1/06

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego

na wykonywanie operatów szacunkowych

nieruchomości na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że  na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostaje unieważnione.

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podczas publicznego otwarcia ofert dokonano otwarcia 8 ofert, tymczasem w wyznaczonym w specyfikacji terminie wpłynęło ofert 10. Tym samym dwie ważne oferty nie zostały podczas posiedzenia komisji otwarte. Biorąc pod uwagę fakt, że ustawa nie przewiduje możliwości powtórzenia tej czynności zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie zostanie w najbliższym czasie powtórzone.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-01-31 08:13:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-01-31 08:14:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-01-31 08:13:48)
Lista wiadomości