logo
logo bip
2006 rok
Budowa ul. Słonecznej w Lusowie

Tarnowo Podgórne, dnia 12 października 2005 r.

BOP. 3412-53/05

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę ulicy Słonecznej w Lusowie.

 

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 12 października 2005 r. w wyniku Wyroku Zespołu Arbitrów  z dnia 29 września 2005 r. nakazującego ponowne badanie i ocenę ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Słonecznej w Lusowie.

Cena jedynej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2005-10-13 14:51:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2005-10-13 14:52:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2005-10-13 14:51:25)
Lista wiadomości