logo
logo bip
2006 rok
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Przeźmierowie(część zachodnia)

Tarnowo Podgórne, dnia 12 września 2005 r.

BOP. 3411-56/05

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie

dokumentacji projektowej budowy ulic

wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Przeźmierowie

(część zachodnia)

 

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 12 września 2005 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego na budowę ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Przeźmierowie
(cześć wschodnia).

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2005-09-13 12:06:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2005-09-13 12:06:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2005-09-13 12:06:27)
Lista wiadomości