logo
logo bip
2006 rok
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tarnowie Podgórnym (ulice: 27 Grudnia i Sadowa)

Tarnowo Podgórne, dnia 22 września 2005 r.

BOP. 3411-83/05

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie

dokumentacji projektowej budowy ulic wraz z odwodnieniem

i oświetleniem w Tarnowie Podgórnym (ulice: 27 Grudnia i  Sadowa)

 

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 22 września 2005 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego na budowę ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tarnowie Podgórnym ulice 27 Grudnia i Sadowa.

Przedmiotowe postępowanie winno zostać ogłoszone w szerszym zakresie. Zmiana przedmiotu zamówienia w obecnej chwili nie jest możliwa, a jego realizacja w ogłoszonym zakresie nie leży w interesie publicznym.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2005-09-22 13:14:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2005-09-22 13:15:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2005-09-22 13:14:47)
Lista wiadomości