logo
logo bip
2002
Powołanie Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o stpendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 
 
Zarządzenie nr 632/2006
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 26 września 2006 roku
 
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 2, pkt 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXXIX/512/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 sierpnia 2006 roku zarządzam co następuje:
 
  1. Powołuje się Komisję Stypendialną, której zadaniem będzie przyjmowanie, opracowywanie i przekazywanie Wójtowi do decyzji, wniosków stypendialnych, o których mowa w wyżej powołanym Regulaminie.
 
  1. W skład Komisji wchodzą:
- Paweł Smolibocki,
      - Marta Malinowska
      - Jacek Kowalak
 
3. Komisja działa w okresie jednego roku szkolnego, a po jego zakończeniu składa Wójtowi sprawozdanie z działalności
 
4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Jednostki Oświatowej w Tarnowie Podgórnym
 
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 września 2006 roku i obowiązuje w roku szkolnym 2006/2007
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2006-09-28 14:26:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2006-09-28 14:26:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2006-09-28 14:26:30)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie nr 3/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 4/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 5/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.11.2002r.
Zarządzenie nr 6/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.11.2002r.
Zarządzenie nr 7/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 8/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 9/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1.12.2002r.
Zarządzenie nr 10/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 11/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 13/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.12.2002r.
Zarządzenie nr 1/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2002r.
Zarządzenie nr 2/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2002r.