logo
logo bip
2002
Powołanie Komisji Egazminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 10 / 2002/IV
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 19 grudnia 2002r.
 
w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
 
 
Na podstawie art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z 1998r. Nr 106 poz. 668 i Nr 162 oraz z 200r. Nr 12 poz. 136 Nr 19 poz. 239 iNr 22 poz. 291 ) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2000r. Nr 70 poz. 825 oraz z 2002 r. Nr 82 poz. 744) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  z a r z ą d z a , co następuje :
 
 
§ 1
 
Powołuję komisje egzaminacyjną  dla Pani Lucyny Zalwowskiej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie , ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
-    Jacek Kowalak - przewodniczący
-    Barbara Zatorska - Gorzelanna - ekspert
-    Maria Cieślewicz - Pawłowicz - ekspert
-    Izabela Grabowska - ekspert
-    Marian Gąbka - członek komisji
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-06-04 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2004-02-13 09:40:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2004-02-13 08:44:31)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie nr 3/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 4/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 5/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.11.2002r.
Zarządzenie nr 6/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.11.2002r.
Zarządzenie nr 7/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 8/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 9/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1.12.2002r.
Zarządzenie nr 10/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 11/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 13/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.12.2002r.
Zarządzenie nr 1/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2002r.
Zarządzenie nr 2/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2002r.