logo
logo bip
2002
Rezygnacja z prawa pierwokupu - działka nr 148 w Rumianku
 
Zarządzenie Nr 6/2002/IV
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia  26 listopada 2002r. 
 
 
 
w sprawie: rezygnacji  z prawa pierwokupu
 
 
Działając na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z  2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 109 ust. 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zarządza, co następuje:
 
 
§ 1
 
Nie korzysta z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Rumianku oznaczonej nr geod.  148 zapisanej w Księdze Wieczystej  Kw. 34874 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu będącej własnością państwa Anny i Teodora Garncarek zam. w Rumianku ul. Poznańska 13.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-06-04 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2004-02-13 09:39:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2004-02-13 08:42:07)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie nr 3/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 4/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 5/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.11.2002r.
Zarządzenie nr 6/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.11.2002r.
Zarządzenie nr 7/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 8/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 9/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1.12.2002r.
Zarządzenie nr 10/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 11/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 13/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.12.2002r.
Zarządzenie nr 1/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2002r.
Zarządzenie nr 2/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2002r.