logo
logo bip
2002
Powołanie Komisji Przetargowej - wyposażenie budynku sali gimnastycznej w Tarnowie Podgórnym
Zarządzenie Nr 5/2002/IV
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia  27 listopada 2002r.
 
 
 
w sprawie: powołania komisji przetargowej
 
 
            Działając na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z  2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i  § 2 pkt. 1 rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 4 czerwca 2002r.  w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. nr 82, poz. 743 z 2002r.)  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zarządza, co następuje:
 
 
§ 1
 
Powołuje się komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne   w trybie "przetargu nieograniczonego" na zakup sprzętu sportowego, wyposażenia sanitarnego, mebli i innego wyposażenia do budynku sali gimnastycznej w Tarnowie Podgórnym w następującym składzie:
 
  • Dorota Błoch                        - Przewodniczący
  • Tomasz Galężewski            - Członek
  • Jacek Mizera                        - Członek
  • Krzysztof Przybylski - Członek
 
 
§ 2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-06-04 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2004-02-13 09:39:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2004-02-13 08:41:44)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie nr 3/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 4/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 5/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.11.2002r.
Zarządzenie nr 6/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.11.2002r.
Zarządzenie nr 7/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 8/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 9/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1.12.2002r.
Zarządzenie nr 10/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 11/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 13/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.12.2002r.
Zarządzenie nr 1/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2002r.
Zarządzenie nr 2/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2002r.