logo
logo bip
2002
Powierzenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie Nr  4/IV /2002
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia  25 listopada  2002r.
 
 
w sprawie: powierzenia  upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych
 
 
Działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1541 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Upoważniam zastępcę wójta gminy Tarnowo Podgórne do wydawania decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej, w zakresie przysługującym wójtowi.
  2. Upoważniam sekretarza gminy Tarnowo Podgórne do wydawania decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej , w zakresie przysługującym wójtowi.
 
 
§ 2
 
Potwierdzam upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne do wydawania decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej, w zakresie przysługującym wójtowi, wydane im  i nie cofnięte przez wójtów poprzednich, w zakresie w jakim zostały udzielone.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2002r., z mocą od 20 listopada 2002r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-06-04 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2004-02-13 09:39:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2004-02-13 08:41:16)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie nr 3/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 4/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 5/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.11.2002r.
Zarządzenie nr 6/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.11.2002r.
Zarządzenie nr 7/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 8/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 9/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1.12.2002r.
Zarządzenie nr 10/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 11/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 13/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.12.2002r.
Zarządzenie nr 1/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2002r.
Zarządzenie nr 2/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2002r.