logo
logo bip
2002
Powołanie zastępcy wójta
Zarządzenie Nr 1/IV /2002
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 20 listopada 2002r.
 
 
w sprawie: powołania zastępcy wójta
 
 
Działając na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1541 z późniejszymi zmianami ) w związku z § 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 61 poz. 707,  z póź. zm) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Z dniem20 listopada 2002r. powołuję pana Krzysztofa Krzysztofiaka na stanowisko zastępcy wójta gminy Tarnowo Podgórne , z wynagrodzeniem, na które składają się:
-    wynagrodzenie zasadnicze według XX stawki zaszeregowania w wysokości 4.200 zł.
-    dodatek funkcyjny według 8 grupy, to jest 200% najniższego wynagrodzenia
-    dodatek stażowy         
           
           
§ 2
 
Na okres jednego roku zastępcy wójta, panu Krzysztofowi Krzysztofiakowi, przyznaję dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§ 3
 
Szczegółowy zakres obowiązków zastępcy wójta określi odrębne zarządzenie.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-05-30 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2004-02-13 09:38:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2004-02-13 08:40:24)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie nr 3/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 4/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 5/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.11.2002r.
Zarządzenie nr 6/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.11.2002r.
Zarządzenie nr 7/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 8/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 9/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1.12.2002r.
Zarządzenie nr 10/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 11/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 13/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.12.2002r.
Zarządzenie nr 1/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2002r.
Zarządzenie nr 2/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2002r.