logo
logo bip

 

4.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

4.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

4.3. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

4.4. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

opis usługi

wzór wniosku

 

4.5. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

4.6. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy.

 

opis usługi

 

- wniosek o zmianę decyzji

- zgoda na zmianę decyzji

 

4.7. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

 

opis usługi

 

- wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

- zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy