logo
logo bip

 

4.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

4.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

4.3. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

4.4. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

opis usługi

wzór wniosku

 

4.5. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

4.6. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy.

 

opis usługi

 

- wniosek o zmianę decyzji

- zgoda na zmianę decyzji

 

4.7. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

 

opis usługi

 

- wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

- zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2013-01-10 10:03:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2013-01-24 12:36:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2019-06-05 11:26:57)