logo
logo bip

 

 U W A G A !

 

To jest archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Od dnia 2 stycznia 2020 r. aktualne informacje publikowane są w nowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne

 

Link: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl/

 

 

6.1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

 

opis usługi

 

 

- wzór wniosku

- oświadczenie

 

 

6.2. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

opis usługi

 

 

- wzór wniosku

- oświadczenie

 

 

6.3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew*.

 

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

 

6.4. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

 

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

 

6.5. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę/przesadzenie drzew/krzewów*.

 

 

opis usługi

wzór wniosku

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2013-01-10 10:07:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2013-01-24 12:46:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2020-07-27 17:17:52)