logo
logo bip

 

6.1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

 

opis usługi

 

 

- wzór wniosku

- oświadczenie

 

 

6.2. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

opis usługi

 

 

- wzór wniosku

- oświadczenie

 

 

6.3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew*.

 

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

 

6.4. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

 

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

 

6.5. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę/przesadzenie drzew/krzewów*.

 

 

opis usługi

wzór wniosku