logo
logo bip

 

5.1. Podział nieruchomości.

opis usługi

wzór wniosku

 

5.2. Wniosek o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

5.3. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

5.4. Przydział lokalu.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

5.5. Przekształcenie prawa użytkowania.

opis usługi

wniosek o przekształcenie prawa użytkowania