logo
logo bip

 

 U W A G A !

 

 

To jest archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

Od dnia 2 stycznia 2020 r. aktualne informacje publikowane są w nowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne 

Link: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl/

 

 

 

2.1. Odroczenie terminu płatności.

- opis usługi 

- oświadczenie 

- wniosek (os. fizyczne)

- wniosek (os. prawne)

 

 

2.2. Prostowanie oczywistych pomyłek oraz błędów rachunkowych.

 

- opis usługi 

 

 

2.3.Przywrócenie terminu.

 

- opis usługi 

 

 

2.4. Rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

 

- opis usługi 

- oświadczenie 

- wniosek (os. fizyczne)

- wniosek (os. prawne)

 

 

2.5. Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatku.

- opis usługi 

 

 

2.6. Uchylenie / zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

 

- opis usługi 

 

 

2.7. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

- opis usługi 

wzór wniosku 

 

2.8. Umorzenie postępowania podatkowego.

- opis usługi 

 

 

2.9. Ulga w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej.

- opis usługi 

 

 

2.10. Umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie odsetek za zwłokę.

- opis usługi 

 

- oświadczenie  

- wniosek (os. fizyczne)

- wniosek (os. prawne)

 

 

2.11. Uzupełnienie decyzji organu podatkowego.

- opis usługi 

 

 

2.12. Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/z tytułu powiekszenia istniejącego gospodarstwa rolnego.

 

- opis usługi 

wzór wniosku

 

2.13. Wszczęcie postępowania podatkowego.

- opis usługi 


 

2.14. Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

- opis usługi 

wzór wniosku

 

2.15. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lokalnych lub stwierdzające stan zaległości.

 

- opis usługi 

wzór wniosku 

 

2.16. Wznowienie postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną.

 

- opis usługi 


 

 

2.17. Zwolnienie w podatku rolnym gruntów ornych, łąk oraz pastwisk objętych melioracją.

 

- opis usługi 

 

2.18. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

- wniosek

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2013-01-10 09:46:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2013-01-14 15:35:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2020-07-27 17:14:35)