logo
logo bip

 

9.1. Uzyskiwanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

9.2. Uzyskiwanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób - krajowy transport drogowy osób.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

9.3. Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

9.4. Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób.

 

 

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

 

9.5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - taxi.

 

  

opis usługi

 

- wzór wniosku 

- oświadczenie o niekaralności

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców

- oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz

- oświadczenie użyczenia pojazdu

- wykaz samochodów zgłaszanych do licencji

 

 

9.6 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 

 

opis usługi

wzór wniosku

 

9.7. Uzyskanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

  

opis usługi

 

 

 wzór wniosku

 

9.8 Zmiana zaświadczenia / załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

 

  

 opis usługi

 

 

 wzór wniosku

 

 

 

9.9 Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 

 

opis usługi

wzór wniosku

 

9.10 Wygaśnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 

 

 opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

 

9.11 Uzyskanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją zbiorową dla uczniów. 


DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2013-01-10 10:09:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2013-01-24 14:14:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2019-08-13 08:28:49)