logo
logo bip

 

9.1. Uzyskiwanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób.

opis usługi

wzór wniosku

9.2. Uzyskiwanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób - krajowy transport drogowy osób.

opis usługi

wzór wniosku

9.3 Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób.

opis usługi

wzór wniosku

9.4. Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób.

opis usługi

wzór wniosku

9.5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - taxi.

opis usługi

wzór wniosku

9.6 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

opis usługi

wniosek o zmianę decyzji

zgoda na zmianę decyzji

9.7. Uzyskanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

 

 

 

opis usługi

wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

9.8 Wygaśnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.