logo
logo bip

 

 U W A G A !

 

To jest archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej.

 Od dnia 2 stycznia 2020 r. aktualne informacje publikowane są w nowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne, w zakładce "Jak załatwić sprawę".

Link: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl/


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

 

 

 

3.1. Odpis aktu stanu cywilnego.

  

opis usługi

wzór wniosku

  

3.3. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. 

 

opis usługi  

 

  - wzór wniosku - urodzenie

- wzór wniosku - małżeństwo

- wzór wniosku - zgon

- pełnomocnictwo 

  

3.4. Sprostowanie danych w akcie  stanu cywilnego.

  

opis usługi

 

  

wzór wniosku 

 

  

3.5. Uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego.

  

opis usługi

 

  

wzór wniosku  

 

 

3.6. Odtworzenie aktu stanu cywilnego.

  

opis usługi

 

 

3.7. Zgłoszenie urodzenia dziecka.

  

opis usługi 

 

 

3.8. Zawarcie związku małżeńskiego -   ślub cywilny.

  

opis usługi

 

 

  

3.9. Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

  

opis usługi 

 

  

wzór wniosku 

 

  

3.10. Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą.

  

opis usługi

 

 

wzór wniosku 

 

  

3.11. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

 

opis usługi 

 

  

wzór wniosku  

 

  

3.12. Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej.

                          

  

opis usługi 

 

  

wzór wniosku

 

  

3.13. Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej.

 

  

opis usługi 

 

 

 

wzór wniosku 

 

 

3.14. Zgłoszenie zgonu.

  

opis usługi 

 

 

3.15. Uznanie ojcostwa.

 

opis usługi 

 

wzór wniosku 

  

3.16. Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia.

  

opis usługi

  

  

wzór wniosku 

 

 

 

3.17. Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu.

  

opis usługi 

 

  

wzór wniosku

  

 

 

3.18. Zmiana imienia (imion) dziecka.

 

opis usługi

 

  

wzór wniosku

  

 

 

3.19. Zmiana imienia lub nazwiska.

  

opis usługi 

 

  

wzór wniosku 

 

 

3.20. Zaświadczenie o stanie cywilnym.

 

opis usługi 

 

  

wzór wniosku 

 

 

3.21. Udostępnienie aktu stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonów celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego.

 opis usługi

 

 - wzór wniosku - fotokopia 

- wzór wniosku - skorowidze

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2013-01-10 10:02:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2015-05-06 12:41:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2021-02-05 10:51:58)