logo
logo bip

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  3.1. Odpis aktu stanu cywilnego.

 

 

 

opis usługi

wzór wniosku

3.3. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

 

 

 

 

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

pełnomocnictwo

 

3.4. Sprostowanie danych w akcie  stanu cywilnego.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.5. Uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.6. Odtworzenie aktu stanu cywilnego

 

opis usługi

 

3.7. Zgłoszenie urodzenia dziecka.

 

opis usługi

 

3.8. Zawarcie związku małżeńskiego -   ślub cywilny.

 

opis usługi

 

3.9. Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego)   stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.10. Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.11. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.12. Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej.

                          

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.13. Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego  w państwach spoza Unii Europejskiej.

 

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.14. Zgłoszenie zgonu.

 

opis usługi

 

3.15. Uznanie ojcostwa.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.16. Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego    sporządzony został już akt urodzenia.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.17. Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.18. Zmiana imienia (imion) dziecka.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.19. Zmiana imienia lub nazwiska.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.20. Zaświadczenie o stanie cywilnym.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku

 

3.21. Udostępnienie aktu stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonów celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego.

 

opis usługi

 

 

wzór wniosku - fotokopia

 

wzór wniosku - skorowidze