logo
logo bip
Obsługa w języku migowym
Język migowy w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy Tarnowo Podgórne  udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  •   tłumacza PJM (polski język migowy)
  •   tłumacza SJM (system językowo - migowy)
  •   tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
 
Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Urzędu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

 

Otwórz zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN (rtf)

Otwórz zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN (pgf)

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2012-05-17 10:34:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2012-05-17 10:37:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2019-06-11 13:36:55)