logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZP. 271.15.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

            Informuję, że w dniu 10 kwietnia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. 

W ramach poszczególnych części wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu nw. firm:

  • zadanie nr 1 - Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

            cena brutto - 41 334,90zł.

 

  • zadanie nr 2  - Automatyka Biurowa Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

            cena brutto - 135 924,84zł.

 

W postępowaniu wpłynęło 10 ofert.

        Lp.

Nazwa wykonawcy

Zadanie 1

Cena brutto oferty w zł

(punkty)

 

Zadanie 2

Cena brutto oferty w zł

(punkty)

 

1.

CARTRIDGE CONTROL Sp. z o.o.

Ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce

x

47 136,06

(x)

2.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

x

135 924,84

(100)

3.

Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

41 334,90

(100)

x

4.

MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz

Ul. Dmowskiego 15, 50-203 Wrocław

x

90 980,64

(x)

5.

BS Polska Sp. z o.o.

Ul. Wyspiańskiego 15A, 32-050 Skawina

x

47 898,09

(x)

6.

DAXER

Ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań

39 537,13

(x)

158 927,07

(x)

7.

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak S.J.

Ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

x

85 959,60

(x)

8.

P.W. KRAM Roman Dolata

Ul. Słoneczna 2, 64-520 Obrzycko

35 509,95

(x)

x

9.

ROBICAN s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy

Ul. Zakopiańska 190, 60-467 Poznań

x

104 285,19

(x)

10.

POLYFAX PHU Roman Ratkowski

Ul. Ściegiennego 100, 60-147 Poznań

x

52 218,42

(x)

 

Z postępowania odrzucono oferty nw. wykonawców:

1.         CARTRIDGE CONTROL Sp. z o.o. Ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce - oferta została uznana za odrzuconą, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wskazał w ofercie nazwy producenta dla produktu w poz. 74, tak jak to było wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.         MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz Ul. Dmowskiego 15, 50-203 Wrocław - oferta uznana za odrzuconą, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wykazał spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

3.         BS Polska Sp. z o.o. Ul. Wyspiańskiego 15A, 32-050 Skawina - oferta uznana za odrzuconą, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wykazał spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

4.         DAXER Ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań - oferta uznana za odrzuconą w zakresie części 1 i 2, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. W części 1 Wykonawca zaoferował w poz. 196 zszywacz zasilany z sieci, natomiast Zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zszywacz zasilany bateriami. W części 2 wykonawca uzupełniając na wezwanie Zamawiającego katalog nie wskazał w nim produktów z poz. 68-72, tak jak to było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5.         PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak S.J. Ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź - oferta uznana za odrzuconą, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wykazał spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

6.         P.W. KRAM Roman Dolata Ul. Słoneczna 2, 64-520 Obrzycko - oferta uznana za odrzuconą, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zaoferował w ofercie w poz. 196 zszywacz zasilany z sieci, natomiast Zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zszywacz zasilany bateriami. Dodatkowo w poz. 83 Wykonawca zaoferował długopisy, które nie posiadają zabezpieczenia przed plamieniem, tak jak to było wymagane w SIWZ. Ponadto w poz. 64, 65, 67, 68 wykonawca nie wycenił baterii alkalicznych tak jak to było wymagane w SIWZ.

7.         ROBICAN s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy Ul. Zakopiańska 190, 60-467 Poznań - oferta została uznana za odrzuconą, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wskazał w ofercie nazwy producenta dla produktów w poz. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, tak jak to było wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.         POLYFAX PHU Roman Ratkowski Ul. Ściegiennego 100, 60-147 Poznań - oferta uznana za odrzuconą, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wykazał spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowy o zamówienie publiczne na zadanie nr 1, 2  mogą zostać zawarte po dniu 16.04.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-04-11 11:32:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-04-11 11:32:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-04-11 11:32:38)