logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 21 czerwca 2010 r.

 

 

BOP.3412-35/10

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Sadowej w Przeźmierowie wraz z elementami odwodnienia (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Łanowej)

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 21 czerwca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Sadowej w Przeźmierowie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3

60-665 Poznań

w cenie 333.370,93 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 22 czerwca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

pobierz druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2010-06-21 13:38:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2010-06-21 13:38:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2010-06-21 13:41:11)