logo
logo bip

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Informuję, że w dniu 26 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 138o usawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1579) - zamówienia na usługi społeczne na świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć w Pałacu Jankowice, w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: "Tarnowo Podgórne dla seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące"  - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wybrano oferty:

1.       Joga dla seniora – Joanna Ostrowska – Murad

2.       Taniec dla seniora – Karina Przech

3.       Techniki rękodzielnicze – Justyna Góra

4.       Gry i formy stymulujące sprawność intelektualna i społeczną – Krystyna Dyba

5.       Nowe technologie dla seniora – nie złożono żadnej oferty

6.       Nordic walking z gimnastyką – nie złożono żadnej oferty

7.       Zadbaj o kręgosłup – Urszula Cetnarowicz

8.       Choreoterapia – Karina Przech

9.       KLANZA dla seniora – Krystyna Dyba

10.   Zajęcia ceramiczne – nie złożono żadnej oferty

11.   Elementy terapii polisensorycznej dla seniorów – Karina Przech

12.   Kurs samoobrony dla seniorów – Paweł Kucharski

13.   Animator/opiekun Klubu Seniora – nie złożono żadnej oferty

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-10-29 16:14:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-10-29 16:14:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2018-10-29 16:14:37)