logo
logo bip

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 8 stycznia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1579) - zamówienia na usługi społeczne na świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć w Pałacu Jankowice, w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: "Tarnowo Podgórne dla seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące"  - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 

Wybrano oferty:

  1. Animator Klubu Seniora – Magdalena Kokoszko
  2. Nowe technologie dla seniora – BPR Consulting Paulina Zastróżna
  3. Spotkanie ze zdrowiem, profilaktyka, życie z chorobą, łagodzienie skutków" 19 spotkań; jedno spotkanie – 1,5 h; spotkania realizowane przez specjalistów z różnych dziedzin (np. psycholog, fizjoterapeuta, kardiolog, diabetolog, geriatra, dietetyk, okulista) - brak ofert
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2019-01-08 14:52:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2019-01-08 14:52:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2019-01-09 12:37:13)