logo
logo bip
AWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Informuję, że w dniu 28 listopada 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 138o usawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1579) - zamówienia na usługi społeczne na świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć w Pałacu Jankowice, w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: "Tarnowo Podgórne dla seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące"  - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wybrano oferty:

 

1.    Nowe technologie dla seniora - nie złożono żadnej oferty

2.     Nordic walking z gimnastyką – Agata Waga-Nowak

3.      Zajęcia ceramiczne – Klaudia Grygorowicz Kosakowska

4.      Animator/opiekun Klubu Seniora – nie złożono żadnej oferty

5.   Spotkanie ze zdrowiem - profilaktyka życia z chorobą, łagodzenie skutków - nie złożono oferty

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-11-28 14:37:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-11-28 14:37:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2018-11-28 14:37:36)