logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 6 lipca 2017 r.

WOP. 271.20.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 6 lipca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę rurociągu melioracyjnego w Rumianku.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum firm:

1. Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23 64-300 Nowy Tomyśl

2. Zakład Budowlano-Montażowy „Instalacje Pawłowski" Paweł Świergiel

Ul. Półwiejska 23 64-300 Nowy Tomyśl

Cena brutto - 735 854,47 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum firm:

1. Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23 64-300Nowy Tomyśl

2. Zakład Budowlano-Montażowy „Instalacje Pawłowski" Paweł Świergiel

Ul. Półwiejska 23 64-300 Nowy Tomyśl

735 854,47

[60]

84

[40]

 

 

100

2.

Zakład Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński

Ul. Wenedów 15

61-614 Poznań

1 227 104,48

[35,98]

84

[40]

75,98

3.

Konsorcjum:

1.       Budowlane Usługi Inwestycyjne HYDROKOL Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Jarowa 42, 61-602 Poznań

2.       Obsługa Inwestycji Budowlanych - Marcin Kolecki

Ul. Żabikowska 54, 62-030 Luboń

3.       Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich

Bonikowo, ul. Dworcowa 27

64-000 Kościan

997 759,31

[44,25]

84

[40]

 

 

 

84,25

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 12/07/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-07-07 09:12:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-07-07 09:12:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-07-07 09:13:08)