logo
logo bip

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 21 stycznia 2019r. zostało rozstrzygnięte postępowanie prowadzone w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) -zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług społecznych związanych z organizacją usług wytchnieniowych, asystenckich oraz kursów i szkoleń, w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

W ramach postępowania nie została złożona żadna oferta.

Część 1 - brak ofert
Część 2 - brak ofert
Część 3 - brak ofert
Część 4 - brak ofert
Część 5 - brak ofert
Część 6 - brak ofert

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2019-01-21 16:33:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2019-01-21 16:33:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2019-01-21 16:40:54)