logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 marca 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 31 marca 2015r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy MALTA FUN Marek Capiński Ul. Tulipanowa 8 62-070 Dopiewo;

Cena oferty brutto za osobę - 645,00 zł

 

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto pobytu 1 osoby na 7-dniowym turnusie w zł

(pkt.)

 

Standard obiektu - (pkt.)

Łączna liczba punktów

1.

MALTA FUN Marek Capiński

Ul. Tulipanowa 8

62-070 Dopiewo

645,00

(60,00 pkt.)

1. wszyscy uczestnicy zakwaterowani są w jednym budynku do ich wyłącznej dyspozycji - (10 pkt.),

2. wszyscy uczestnicy zakwaterowani są powyżej pierwszego pietra budynku, lub na różnych piętrach budynku - (1 pkt.)

3. na terenie ośrodka znajduje się bezpłatny basen na powietrzu dla uczestników kolonii - (5 pkt.)

4. ośrodek znajduje się w odległości powyżej 200m, a nie więcej niż 350 m od morza - (3 pkt.)

79,00 pkt.

2.

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego ALL-TOURIST

Ul. Graniczna 12/211

41-300 Dąbrowa Górnicza

696,00

(x)

1. wszyscy uczestnicy zakwaterowani są na parterze budynku - (x)

2. na terenie ośrodka znajduje się bezpłatny kryty basen dla uczestników kolonii - przy OWR Piramida I- (x)

3. na terenie ośrodka znajduje się bezpłatny basen na powietrzu dla uczestników kolonii - przy OWR Piramida I- (x)

4. ośrodek znajduje się w odległości powyżej 200m, a nie więcej niż 350 m od morza- (x)

x

3.

ALFA TOUR Sp.j.

Ul. Szczanieckiej 10/1A

60-216 Poznań

760,00

(x)

1. wszyscy uczestnicy zakwaterowani są w jednym budynku do ich wyłącznej dyspozycji - (x),

2. wszyscy uczestnicy zakwaterowani są powyżej pierwszego pietra budynku, lub na różnych piętrach budynku- (x)

3. na terenie ośrodka znajduje się bezpłatny basen na powietrzu dla uczestników kolonii- (x)

4. ośrodek znajduje się w odległości powyżej 200m, a nie więcej niż 350 m od morza- (x)

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę ALFA TOUR Sp.j. Ul. Szczanieckiej 10/1A 60-216 Poznań. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. wezwał Wykonawcę do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca uzupełnił dokumenty, które jednak nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Wykonawca tym samym nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo Wykonawca został odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaoferowany przez Wykonawcę ośrodek położony jest w odległości 450-500 m od morza i tym samym nie spełnia wymogu zapisanego w SIWZ.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również ofertę Biura Obsługi Ruchu Turystycznego ALL-TOURIST Ul. Graniczna 12/211 41-300 Dąbrowa Górnicza - Wykonawca został odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści dokumentów załączonych do oferty wynika, że basen nie znajduje się na terenie ośrodka, w którym mają odbywać się kolonie. Wykonawca zaoferował kolonie w ośrodku  Piramida II, natomiast basen zaoferował w ośrodku Piramida I, która jest znacznie oddalona od ośrodka Piramida II.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 07/03/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-04-01 10:17:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-04-01 10:17:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-04-01 10:17:16)