logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 29 stycznia 2013 r.

ZP. 271.2.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 29 stycznia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór nad budową drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Baranowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 1 205,40 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

punkty

1.

DEMIURG Sp. z o.o.

Ul. Płowiecka 11/2

60-277 Poznań

46 740,00

94

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PROGRESS

Ul. Rejtana 35/4

64-100 Leszno

15 867,00

95

3.

VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka - Spółka jawna

Ul. Łagiewnicka 2

62-002 Złotniki

2 458,77

99

4.

Przemysław Pokrywka

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych

Ul. Bursztynowa 43

61-680 Poznań

8 462,40

97

5.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

5 289,00

98

6.

Budconsult Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

8 610,00

96

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

1 205,40

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30/01/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-01-30 08:42:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-01-30 08:42:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-01-30 08:42:13)