logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 06 czerwca 2011 r.

BOP. 271.39.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora

nadzoru nad wyburzeniami, wykonaniem płyty betonowej

oraz dostawą i montażem schowków gospodarczych

 

 

 

          Informuje, że w dniu 06 czerwca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wyburzeniami, wykonaniem płyty betonowej oraz dostawą i montażem schowków gospodarczych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

PUH REMIX, Kicin ul. Poznańska 13, 62-004   Czerwonak

Cena oferty: 5.781,00 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

  • 1. PUH REMIX, Kicin ul. Poznańska 13, 62-004 Czerwonak

Cena oferty: 5.781,00 zł brutto, liczba punktów 100

 

  • 2. PUB „TORABUD" Tomasz Rakoca, ul. Rodu Czaplów 29 88-100 Inowrocław

Cena oferty: 12.177,00 zł brutto, liczba punktów 99

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
07.06.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-06-06 12:51:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-06-06 12:51:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-06-06 12:52:29)