logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 8 listopada 2018 r.

WOP.271.74.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 8 listopada 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego ul. Truflowej w Lusowie - etap I. 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

SERWISDROGOWY.PL Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

Cena brutto - 111 746,18 zł

 

 

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Usługowy INSTALTECH

ul. Wawrzyniaka 5

63-020 Zaniemyśl

178 582,01

[37,54]

84

[40,00]

77,54

2.

SERWISDROGOWY.PL Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

111 746,18

[60,00]

84

[40,00]

100,00

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 14/11/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-11-09 12:20:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-11-09 12:20:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-11-09 12:20:51)