logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 8 listopada 2016 r.

ZP. 271.53.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 8 listopada 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ul. Widok w Batorowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

COLAS Polska Sp. Z o.o.

Ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

Wartość brutto: 744 197,34 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum:

Lider: INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

893 085,94

(po poprawieniu omyłki)

[50,00]

84

[40]

90

2.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

1 117 289,93

(po poprawieniu omyłki)

[39,96]

84

[40]

79,96

3.

Konsorcjum:

Lider: BUDROMEL Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

Ul. Św. Wojciech 10/11

61-749 Poznań

Konsorcjant: BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002 Suchy Las

172 138,43

[x]

60

[x]

x

4.

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

1 042 390,35

(po poprawieniu omyłki)

[42,84]

84

[40]

82,84

5.

COLAS Polska Sp. Z o.o.

Ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

744 197,34

[60]

84

[40]

100

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę Konsorcjum:

Lider: BUDROMEL Sp. z o.o. Spółka komandytowa Ul. Św. Wojciech 10/11 61-749 Poznań

Konsorcjant: BUDROMEL Mateusz Cegłowski Złotkowo, ul. Srebrna 2 62-002 Suchy Las

Powód odrzucenia:

Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w ofercie wycenionego kosztorysu BATOROWO km 0+000,00 - 0+629,00.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 14/11/2016 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-11-09 10:38:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-11-09 10:38:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-11-09 10:38:00)