logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 8 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.36.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 8 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi w istniejącym pasie drogowym - ul. Jagodowa w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

Cena brutto: 178 965,00zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

211 929,00

[81,91]

60

[2,14]

84,05

2.

Roboty Ziemne i Melioracyjne

Jakub Dowhan

Ul. Wiśniowa 41, 62-070 Dopiewo

218 202,00

[79,56]

84

[3]

82,56

3.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

225 011,28

[77,15]

84

[3]

80,15

4.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

222 927,82

[77,87]

60

[2,14]

80,01

5.

Zakład Usług Wielobranżowych

JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

258 000,00

[67,29]

84

[3]

70,29

6.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

178 965,00

[97]

60

[2,14]

99,14

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 9/08/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-09 08:34:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-09 08:34:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-09 08:34:33)