logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 8 grudnia 2016 r.

ZP. 271.61.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 8 grudnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ul. Orzechowej w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

Wartość brutto: 434 801,42 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 12 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

TOMBRUK Tomasz Parszewski

Ul. Opoczyńska 4

26-425 Odrzywół

528 986,14

[49,32]

84

[40]

89,32

2.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

573 913,68

[45,46]

84

[40]

85,46

3.

Konsorcjum:

Lider: INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

659 423,92

[39,56]

84

[40]

79,56

4.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

673 219,25

Po poprawieniu omyłki

[38,75]

84

[40]

78,75

5.

Zakład Drogowo-Budowlany

Krzysztof Jaworski

Dąbrówka, ul. Polna 14

62-070 Dopiewo

627 416,57

[41,58]

60

[28,57]

70,15

6.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. Z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

661 053,13

Po poprawieniu omyłki

[x]

60

[x]

x

7.

Zakład Usług Wielobranżowych

JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

648 985,20

[40,20]

72

[34,29]

74,49

8.

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL

Jerzy Cegłowski

Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17

62-010 Pobiedziska

737 111,90

Po poprawieniu omyłki

[35,39]

84

[40]

75,39

9.

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa

Dariusz Białobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14A/1

62-200 Gniezno

491 294,47

Po poprawieniu omyłki

[53,10]

84

[40]

93,10

10.

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

434 801,42

[60]

84

[40]

100

11.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

595 318,25

[43,82]

84

[40]

83,82

12.

Brukarstwo Kasprzak Sp. Z o.o.

Ul. D. Cieszyńskiego 10

63-720 Koźmin Wlkp.

549 225,57

[47,50]

84

[40]

87,50

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę Budownictwo Drogowe Vigen Sp. Z o.o. Ul. Aleje Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa i odrzucono jej ofertę.

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez nieprzedłożenie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 13/12/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-12-08 10:21:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-12-08 10:21:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-12-08 10:21:33)