logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 7 czerwca 2018 r.

WOP.271.16.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

część 3 i 4

 

               

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi cateringowej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 3:

Pulito Sp. z o.o.

ul. Złotowska 81

60-184 Poznań

wartość brutto: 533 433,60 zł.

 

część 4:

FHU MAX Dorota Mensfeld

Ul. Poznańska 118

62-080 Tarnowo Podgórne

Wartość brutto: 1 296 216,00 zł.

 

Oferta w ramach poszczególnych części otrzymały najwyższą ilość punktów. Bilans ceny, doświadczenia zawodowego i kwoty deklarowanego wkładu do kotła był najkorzystniejszy.

 

część 3

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Doświadczenie zawodowe w szt.

[pkt]

Kwota deklarowanego wkładu do kotła w zł.

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Pulito Sp. z o.o.

ul. Złotowska 81

60-184 Poznań

533 433,60

[60]

1

[0]

5,95

[20]

80

 

   część 4

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Doświadczenie zawodowe w szt.

[pkt]

Kwota deklarowanego wkładu do kotła w zł.

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

RevoltaFood Artur Bąk

Ul. Wituchowska 41

60-427 Poznań

2 118 169,44

[x]

3

[x]

6,50

[x]

x

2.

FHU MAX Dorota Mensfeld

Ul. Poznańska 118

62-080 Tarnowo Podgórne

1 296 216,00

[60]

1

[0]

5,60

[20]

80

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w części 4 odrzucono ofertę firmy RevoltaFood Artur Bąk Ul. Wituchowska 41 60-427 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium do terminu składania ofert. Z treści dokumentu (zaświadczenia) otrzymanego z banku wynika, że wadium wpłynęło na rachunek Zamawiającego po terminie składania ofert (tj. 08/05/2018 godz. 10:46)

 

Umowa o zamówienie publiczne na część 3 może zostać zawarta po dniu 08/06/2018 r., na część 4 może zostać zawarta po 18/06/2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-06-08 10:05:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-06-08 10:05:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-06-08 10:05:39)