logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 5 grudnia 2016 r.

ZP. 271.62.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

                Informuję, że w dniu 5 grudnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę skateparku wraz z budową ekranu akustycznego w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

MARK-STAL Marek Chojecki

Ul. Terespolska 8

08-106 Zbuczyn

Cena brutto: 228 262,05 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

WERTA Sp. z o.o.

Ul. Szybowcowa 28

70-843 Szczecin

334 722,85

[40,92]

60

[40]

80,92

2.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

250 558,23

[x]

60

[x]

x

3.

MARK-STAL Marek Chojecki

Ul. Terespolska 8

08-106 Zbuczyn

228 262,05

[60]

60

[40]

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy PUB BRUKPOL s.c. Strzelce Wielkie 81C 63-820 Piaski na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp. w związku z art. 73 § 1 ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. z zm.) Wykonawca nie złożył podpisu na formularzu oferty, nie zachował formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia woli wykonawcy mającego stanowić ofertę.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 12/12/2016 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-12-06 09:45:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-12-06 09:45:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-12-06 09:45:05)