logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 5 czerwca 2018 r.

WOP.271.29.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 5 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k.

Rudki 10

62-240 Trzemeszno

Cena brutto: 14 022 518,54 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

  1.  

Konsorcjum:

INWEST LIM Sp. z o.o. sp.k.

ul. Bukowska 41B

62-081 Wysogotowo

Inwest Lim Bis Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Bukowska 41

62-081 Wysogotowo

14 984 671,64

[56,14]

84

[40]

96,14

  1.  

Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

16 597 083,76

[50,69]

84

[40]

90,69

  1.  

PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k.

Rudki 10

62-240 Trzemeszno

14 022 518,54

[60]

84

[40]

100

4.

MS Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Sadowa 9b

62-080 Tarnowo Podgórne

14 846745,65

[56,67]

84

[40]

96,67

5.

Zakład Remontowo-Budowlany

REMBUD Krzysztof Przysiecki

Ul. Jana Pawła II 26

64-530 Kaźmierz

9 353 582,40

[x]

84

[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż postępowania odrzucono ofertę firmy - Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD Krzysztof Przysiecki Ul. Jana Pawła II 26 64-530 Kaźmierz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca samodzielnie zmienił opisy w kosztorysie budowlanym:

Poz. 2

Jest „Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm”.

Powinno być „Rozebranie dachu płaskiego”.

Poz. 5

Jest „Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości  (wysokości) do 100 cm”.

Powinno być „Rozebranie ław, stóp fundamentowych wraz z konstrukcją podłoża na gruncie do 100 cm”.

Poz. 8

Jest „Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km”.

Powinno być „Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem

samowyładowczym na odległość 9 km wraz z utylizacją”.

Poz. 10

Jest „Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.

I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie

ręczne”.

Powinno być „Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie

Ręczne z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozporami)”.

Poz. 19

Jest „Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m

- z zastosowaniem pompy do betonu

Powinno być „Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

Poz. 20

Jest „Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m

- z zastosowaniem pompy do betonu

Powinno być „Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

Poz. 21

Jest „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.  do 7 mm

Powinno być „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

Poz. 22

Jest „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.  do 7 mm

Powinno być „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16-28 mm

Poz. 31

Jest „Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu

Powinno być „Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu

Poz. 32

Jest „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.  do 7 mm

Powinno być „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

Poz. 50

Jest „Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 13,5 m

Powinno być „Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 15,2 m - ekstrapolacja

Poz. 55

Jest „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa

Powinno być „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Poz. 56

Jest „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – każda następna warstwa

Powinno być „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – każda następna warstwa

Poz. 57

Jest „ Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat z włókien aramidowych na powierzchniach poziomych w technologii Sika CarboDur; pierwsza warstwa

Powinno być „Ułożenie membrany dachowej – analogia

Poz.59

Jest „Pokrycie dachów niedeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z  przykręceniem wkrętami – ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii”

Powinno być „Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej”

Poz. 60

Jest „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa”

Powinno być „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa”

 

Poz. 61

Jest „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – każda następna warstwa”

Powinno być „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – każda następna warstwa”

Poz. 62

Jest „ Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat z włókien aramidowych na powierzchniach poziomych w technologii Sika CarboDur; pierwsza warstwa”

Powinno być „Ułożenie membrany dachowej – analogia”

Poz. 63

Jest „Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud”

Powinno być „Okładziny stropów płytami OSB na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud”

Poz. 64

Jest „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym”

Powinno być „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 cm, poziome od spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym”

Poz. 73

Jest „Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych

fabrycznie wykończonych”

Powinno być „Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych

fabrycznie wykończonych – przeciwpożarowych”

Poz. 76

Jest „Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe”

Powinno być „Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe – przeciwpożarowe”

Poz. 82

Jest „Układanie pionowych paneli winylowych typu „Siding” wraz z dociepleniem na gotowym ruszcie na ścianach”

Powinno być „Układanie paneli wraz z dociepleniem z wełny mineralnej na gotowym ruszcie na ścianach”

Poz. 83

Jest „Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – roboty wykonywane ręcznie”

Powinno być „Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – roboty wykonywane ręcznie”

Poz. 90

Jest „Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym”

Powinno być „Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym gr. 10 cm”

Poz. 93

Jest „Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro”

Powinno być „Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 50 mm zatarte na ostro”

Poz. 99

Jest „Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm”

Powinno być „Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej

cienkowarstwowej; płytki wg PW”

Poz. 109

Jest „Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro”

Powinno być „Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 50 mm zatarte na ostro”

Poz. 115

Jest „Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm”

Powinno być „Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki wg PW”

Poz. 117

Jest „Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych”

Powinno być „Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 1,2x1,2”

Poz. 118

Jest „Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych”

Powinno być „Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm”

 

Poz. 119

Jest „Sufity podwieszane aluminiowe”

Powinno być „Sufity podwieszane rastrowe”

Poz. 127

Jest „Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm”

Powinno być „Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40x40 cm”

Poz. 130

Jest „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm”

Powinno być „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o

grubości po zagęszczeniu 30 cm”

Poz. 135

Jest „Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce  cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Powinno być „Chodniki z płyt betonowych 40x40x4 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Poz. 139

Jest „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm”

Powinno być „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm”

Poz. 140

Jest „ Chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem”

Powinno być „Nawierzchnia bezpieczna z płytek 50x50x3cm”

Poz. 149

Jest „Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych”

Powinno być „Ogrodzenie z paneli na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych”

Poz. 154

Jest „Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi”

                Powinno być „Obsadzenie bylinami według PW”

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11/06/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-06-06 10:40:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-06-06 10:40:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-06-06 10:40:21)