logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 04 maja 2016 r.

ZP. 271.5.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 04 maja 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Wierzbowej w Wysogotowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SKANSKA SA

Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań

Cena brutto: 2 970 893,27 zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów - 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum

Lider: PUH INTER-TECH Sp. z o.o.

Ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Uczestnik: RBD System Sp. z o.o.

Ul. Międzyborska 33A, 60-162 Poznań

3 318 540,00

[86,84]

84

[3]

89,84

2.

Eurovia Polska SA

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

3 070 601,19

[93,85]

84

[3]

96,85

3.

Konsorcjum

Lider: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.

Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

3 155 315,55

[91,33]

72

[2,57]

93,90

4.

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

3 483 712,33

[82,72]

84

[3]

85,72

5.

Budimex SA

Ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

3 356 507,64

[85,86]

84

[3]

88,86

6.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji: ul. Obornicka 235 B, 60-635 Poznań

3 052 949,67

[94,39]

84

[3]

97,39

7.

Konsorcjum

Lider: BUDROMEL Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Św. Wojciech 10/11, 61-749 Poznań

Konsorcjant: BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las

3 495 000,01

[82,45]

60

[2,14]

84,59

8.

SKANSKA SA

Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań

2 970 893,27

[97]

84

[3]

100

9.

Konsorcjum

Lider: DROGBET WIECZOREK S.j.

Ul. Rolna 8-10 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

Partner: DROMOST PLUS Sp. z o.o.

Żabno 2A, 63-112 Brodnica

3 290 692,37

[87,57]

60

[2,14]

89,71

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 05/05/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-05-05 09:09:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-05-05 09:09:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-05-05 09:09:10)