logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 4 kwietnia 2018 r.

WOP.271.15.2018           

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie trawników na terenie parku w Jankowicach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum firm:

PLANTIM Łukasz Penc

Białężyn 38, 62 - 095 Murowana Goślina

P.W. Garden Robert Gawel

Wróblewo 24, 64 - 510 Wronki

Cena brutto - 206 367,04 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

 

 

Liczba punktów

1.

Ogrodowa Aranżacja IWART OGRODY

UL. Kościuszki 6

62-066 Granowo

 

234 607,59

 

 

x

2.

PW TAXUS Sp. z o.o.

Ul. Wały Piastowskie 1/1315A

80 - 958 Gdańsk

 

158 670,00

 

 

x

3.

PW OGRÓD Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 36

62 - 035 Dziećmierowo

 

292 713,70

 

 

70,50

4.

 

Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca

Dobrzyca, ul. Baśniowa 1

64 - 930 Szydłowo

 

231 952,95

 

88,97

5.

 

Konsorcjum firm:

PLANTIM Łukasz Penc

Białężyn 38, 62 - 095 Murowana Goślina

P.W. Garden Robert Gawel

Wróblewo 24, 64 - 510 Wronki

 

206 367,04

 

 

100

6.

 

GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu

Garbatka 23

64 - 610 Rogoźno

 

231 419,24

 

 

x

7.

 

PHU „MAR-POL” Marcin Misiak

Przybyłów 69B

62 - 600 Koło

 

321 402,25

 

x

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

Ogrodowa Aranżacja IWART OGRODY, UL. Kościuszki 6,62-066 Granowo – wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

PW TAXUS Sp. z o.o., Ul. Wały Piastowskie 1/1315A, 80 - 958 Gdańsk – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie dołączył formularza cenowego zawierającego wszystkie pozycje przedmiarów, tak jak to było wymagane w SIWZ.

 

GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, Garbatka 23,64 - 610 Rogoźno – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie dołączył formularza cenowego zawierającego wszystkie pozycje przedmiarów, tak jak to było wymagane w SIWZ.

 

PHU „MAR-POL” Marcin Misiak, Przybyłów 69B, 62 - 600 Koło – wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/04/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-04-05 10:57:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-04-05 10:57:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-04-05 10:57:35)